Voorbij verstand

Je kunt dit lezen met je verstand, en dan hoop ik dat het tot een logische en kloppende opstelling samenkomt, ........ maar meer nog hoop ik dat het je hart beroert en je "ervaren"in beweging zet en je meeneemt naar nieuwe diepten in jezelf. Ervaring ver voorbij de woorden die hier geschreven staan. Dan is het me gelukt je te bereiken en in nieuwe diepten terecht te komen, die je gebracht hebben voorbij de woorden, naar daar waar je verinnerlijkt en jij jouw diepte toevoegt aan de woorden en zinnen die hier staan, als een gids die je meeneemt naar nieuwe diepten van je eigen innerlijke zijn. Kijkend met je hart, uitreikend door in te nemen, naar buiten reikend door naar binnen te gaan. Daar komt de diepte en de eenheid samen, op het juiste moment, als een uitnodiging die altijd al aanwezig was, in nu ontvangen, omdat nu het moment gekomen is dat synchroniciteit je hier heeft gebracht.

Meditatie

Vertraag en ervaar, en vertraag nog meer, opdat deuren zich kunnen openen uit zichzelf, zonder dat ze geforceerd hoeven worden, zonder dat schatten weggehaald dienen te worden, maar dat de schatten zichzelf laten zien en er voor alles en iedereen zijn. Dat we er geen ’van mij’ sticker meer op plakken  ......En ook niet meer ophoeven te plakken vanuit angst iets kwijt te raken, maar dat alles als bron voor iedereen bereikbaar gaat zijn. Vanuit die rust en vanuit die overvloed maakt het niet uit wat de uiterlijke omstandigheden lijken te zijn, daar komen we samen en daar zijn we thuis.

Contact

Contact maken met delen van mij die me leiden, leren en mij verbonden laten zijn met de altijd aanwezige synchroniciteit.
Contact, is het hebben van en het bewust zijn van verbinding en er voor kiezen daar gehoor aan te geven (willen horen), zodat dit steeds meer en duidelijker deel van en met mij gaat worden.
Het afstemmen op deze leiding/verbinding helpt me dat ik steeds ruimer, opener en met meer overzicht in het leven leer staan, los van me terughoudende emoties(angsten), die me beperken.
Mijn gehechtheid welke mijn in-, door- en overzicht gevangen lijken te houden, beperken me meer dimensionaal waar te kunnen nemen. Door steeds op dit bewustzijn afgestemd te willen zijn ontstaat onthechting en worden velden zichtbaar die eerst alleen verstandelijk een plaats leken te kennen. In nu ervaren/energetisch beleven krijgen deze inhoud en gaan een nieuw wereldbeeld vormen. Zonder hechting maar met herkenning, completerend, voedend.
Dit contact kan lopen via allerlei zintuigen, die een dieper niveau van waarnemen kennen dan alleen de stoffelijke realiteit, die voorbij gaan aan de drie dimensionale werkelijkheid, aan tijd, aan lineair denken, aan aardse wetmatigheden als zwaartekracht en bewijsbare werkelijkheid. Hier bevinden zich andere lagen van intelligentie en levensvormen. Hier is alles bewustzijnsdragend ook al is daar niet altijd bewust contact mee.

Gekte

Niet aangekeken delen in jezelf die zich daardoor uitvergroten en een eigen leven gaan leiden.

· Dat deel, of die delen die vallen buiten de geaccepteerde werkelijkheid (dit is per cultuur en omgeving steeds verschillend).

· Het deel (kwaliteit) in de mens waar (in nu) geen begrenzing op te zetten valt door de persoonlijkheid.

· Open verbinding van energie die zowel naar binnen als naar buiten gericht werkt, ongeacht wat we aan de buitenkant zien. 

De omarming/compassie of juist de afwijzing door de buitenwereld bepaalt mede het effect op de persoon/eigenaar van deze stroom.
De omarming/compassie of juist de afwijzing van de persoon zelf bepaalt de mate van integratie in het hele systeem van mens zijn.

Pijn

Dat deel dat afwijzing (verinnerlijkt en door de buitenwereld) ervaart. Vervorming door non- acceptatie is hiervan het gevolg, innerlijke en uiterlijke strijd. Hierin wordt dan het pijnlichaam gevoed en een negatief zelfbeeld gecreëerd, terwijl pijn zelf maar een moment van doorstroming is.

Energiestroom

De persoon/eigenaar zelf mag leren deze energiestroom te kanaliseren/ingronden, opdat het een instrument wordt i.p.v. alleen een ongeleid projectiel. Omarming van dat dit door je heen stroomt, het deel uitmaakt van wie je bent, je een boodschap heeft te brengen(kwaliteit), zijn daarin te maken ontmoetingen. De buitenwereld kan daarin obstakel of juist ondersteunend zijn. En het blijft zo dat je omarming van je doorstroming door jou heeft plaats te vinden, jij (ik) bent eigenaar van je eigen levensstroom. Deze erkennen, verkennen, kennen en hanteren zijn  daarin stappen in bewust leven van je energiestroom.

Ego

Ego wordt gevormd langs overtuigingen; overtuigingen zijn denkbeelden welke de mogelijkheden om te scheppen beperken of juist ondersteunen. Ze creëren houvast en structuur in het leven. Ego is de definitie van 'ik'.

Ego is aan de andere kant een sturingssysteem, welke ruimte kan bieden of beperken voor de binnenkomende impulsen, ervaringen. Met name in de groeifasen van ons leven is het op deze aarde nodig om een ego te ontwikkelen, om er dan steeds weer achter te komen dat dit ego verandert door de ervaringen en inzichten die men opdoet (voortschrijdend inzicht). Als er innerlijke veiligheid voldoende aanwezig is, zal er steeds meer ruimte komen om stromende, open ervaringen te omarmen en zal het ego zich inzetten om deze ruimte te waarborgen.
Ego geeft zelfbeschikking zowel in ruimte als in beperking. Ego hanteert waardesystemen, opent zich of sluit zich af voor impulsen en ervaringen.
Hierin is het van belang steeds de openheid te honoreren zonder daarbij de aarde-binding te verliezen, ten einde daarbij ervaringen toe te laten en vervolgens te integreren is het nodig nuchter te blijven en het ‘zelf’ te kennen. Alle vastgezette overtuigingen zullen zich laten horen als er van hun grenzen wordt afgeweken, omdat het zelf geïnstalleerde beveiligers zijn op het 'ik'-systeem. Ego is het vaste in het altijd veranderende leven.


Ziel

Datgene wat je meebrengt bij je incarnatie, het pakketje aan opdrachten, hulp en talenten in dit leven. Je incarnatie opdracht, je blauwdruk met de mogelijkheid daarmee en doorheen de verbinding steeds bewuster te creeëren met je afstamming/afstemming, met de Al-ziel, met God, met de Akasha kronieken. Het is je persoonlijk meegebrachte stukje God, je Godsvonk, waarin je de mogelijkheid hebt deze steeds verder te ontwikkelen en dit bewuster te leven.


Geest

Dit is het deel waarmee je stuurt, richting geeft, verbinding legt met je hogere en lagere delen, met je ziel en je ego. Het is de verbinder en verbreker welke kiest door ruimte te laten en/of sturend te zijn. Hiermee ondersteun je jouw doelen, jouw potentie en interpreteer je jouw ervaringen en creëer je jouw overtuigingen. Langs de Geest ontstaat bewustzijn en daarlangs de mogelijkheid van keuze.


Scheppen

Eenieder heeft de potentie om te scheppen en schept, ook al zijn we ons daar niet van bewust. Alle schepping die wij verrichten gaat langs gedachten, woorden en daden. De intentie bepaald mede de kracht van de schepping, en laat wonderen ontstaan. Vanuit de verbinding met je Godsvonk (zie Ziel) ontstaat creatie, manifestatie van God in de stof. Het is jouw ‘Ik Ben’ vermogen.