The Work of Byron Katie

 

The Work of Byron Katie heeft als ingang de mentale laag: je denken over Wat-er-is, die je in 'Nu' in jezelf ervaart. The Work nodigt uit deze te bevragen. Dit bevragen brengt je tot inzicht hoe en waaruit dit 'Nu' gevoel is ontstaan. Het geeft de mogelijkheid tijdens dit zelfonderzoek tot nieuw inzicht te komen en een nieuw 'Nu' te ervaren. Een nieuwe structurering in jezelf, in je overtuigingen. Een ontstaan van een nieuwe werkelijkheid, een nieuw jij, een nieuwe wereld.


The Work of Byron Katie gaat langs gewaarworden van wat je denkt Wat-er-is, naar opnieuw kijken en bevoelen en daardoor naar mogelijke herschikking in jou. En je mag natuurlijk altijd je overtuigingen over Wat-er-is behouden.

The Work of Byron Katie gaat niet over gelijk of ongelijk hebben, of beter weten, maar juist over het daar doorheen zakken om je daarna te realiseren dat je een overtuiging aan het leven bent waarin je gevangen bent geraakt. Gedurende je hele leven blijk je een systeem van onderliggende/eerdere en vaak opgestapelde overtuigingen te hebben opgebouwd, die je beperken en je belasten (maar ook je gemak en houvast opleveren). The Work kan je helpen die verstrikking te doorzien en laat je weer thuiskomen in de onderliggende waarheid, totdat alle beperkingen zijn weggevallen. Het is een proces van afpellen van jouw ui van diepere overtuigingen', totdat je uiteindelijk bij de kern komt die bestaat uit 'open ruimte'.
Door met The Work te werken kun je ervaren wat overtuigingen op zowel fysieke, emotionele en mentale lagen met je hebben gedaan en in 'Nu' met je doen. The Work geeft je de vrije ruimte terug om 'nieuw' te kijken.