Een Cursus In Wonderen

(A Course In Miracles)


'Een Cursus In Wonderen' is zoals vele andere boeken een boek over waarheid. Bijzonder is dat dit 'niet aards geschreven' boek een jaarprogramma heeft wat niet gebaseerd is op geloven maar op uitvoeren zonder je af te vragen of het klopt (niet direct te zoeken naar wat niet lijkt te kloppen, maar te doorvoelen wat het aan nieuwe diepte biedt). Delessen zonder oordeel binnen laten komen en de tijd geven om jou te vullen. Voor sommige mensen is 'Een Cursus In Wonderen' de nieuwe Bijbel, voor mij is het dit zeker niet, al komen er woorden in voor als God, Heilige Geest en Zoon van God. In het begin riep dit veel weerstand in mij op en kon ik dit maar moeilijk lezen omdat het mij terugbracht naar mijn 'afgesloten' katholieke opvoeding. Nu echter lees ik deze woorden op een heel andere niet dogmatische of religieuze manier.
Het jaarprogramma (onderdeel in het boek) dat ik al enkele jaren doorwerk brengt mij iedere keer een nieuwe diepte; niet vanuit geloven, maar vanuit navoelen, ervaren, ....... bewust worden. Voor mij is lezen in zowel het tekstboek als het werkboek een meditatie. Soms lees ik alleen woorden waarmee ik (nog) geen verbinding kan maken. Dan lees ik opnieuw en langzamer, en stop na ieder stuk, om zodoende tot nieuwe diepte van ervaren in mij te komen. Soms laat ik het ook los en vertrouw erop dat dit als vanzelf ingevuld gaat worden (of niet).

Doel van mijn werken met 'Een Curcus In Wonderen' is de inhoud eigen te maken door inzicht, beleving, toepassing en reflectie en daardoor meer zicht te krijgen hoe ik mijn eigen vrijheid, verwerkelijking in de weg lijkt te staan en deze weer ruimte te geven. De vertaling van woorden naar mijn eigen leven geeft me de mogelijkheid nieuwe wegen te bewandelen die tot dan toe bedekt leken te zijn. De manier waarop ik wil omgaan met 'Een Cursus In Wonderen' is meditatief: ofwel naar binnen lezen en van daaruit de vertaling naar mijn eigen dagelijkse leven te maken.

In mijn werken met mensen komt veel terug van het gedachtegoed van 'Een Cursus in Wonderen', welke ik probeer toepasbaar te maken in het dagelijkse bestaan.