Overlevingsdelen

Soms komen er reakties uit onze monden, onbedoeld, die helemaal bezwangerd zijn door onze overlevingsdelen. Scherpe, afwijzende, veroordelende, pijn-beladen uitspraken.

Ongewild…
Onbewust…
Onschuldig…

  • Totdat -

We luisteraar worden van wat we voortbrengen
We verantwoordelijkheid nemen voor wat onze mond heeft verlaten
We terugnemen, rechtzetten wat we hebben gecreëerd.

Waardoor we bewuster in het opgeschoonde veld/relatie kunnen zijn.

Pijn vanuit een andere tijd
Pijn vanuit een andere omgeving
Pijn die ons heeft doen dissociëren

Pijn… en angst

Angst om in het niets verloren te raken
Angst om onze identiteit te verliezen
Angst om verloren te raken in slechtheid, leegte en/of angst

En alles vanuit onschuld
Alles vanuit onwetendheid
Alles vanuit verwarring
Alles vanuit onbewustheid

Durf ik het aan te gaan
Durf ik opnieuw te kijken
Durf ik terug te voelen
Durf ik aan te nemen en te ont-moeten

Ja tegen wat is

 

Overlevingsdelen worden van beschermer tot nieuwe dader
Dader tegen de buitenwereld
Dader tegen de binnenwereld

Kan ik nieuw kijken, laten uittrillen, omarmen, nieuw creëren…
Het is aan mij mijn leven vorm te geven…
Meenemend het verleden in nu, groeiend in bewustzijn en creatiekracht.