Waarnemer van je innerlijke wereld

 

Waarnemen is een samengesteld woord, opgebouwd uit waar en nemen. Waar verwijst naar waarheid, in waarheid zijn en blijven bij wat-er-is, wat zich in je afspeelt. Nemen verwijst voor mij naar innemen, aannemen van wat zich in jou laat zien, wat zich in jou afspeelt en daar de hoeder van zijn/worden.

Waarnemer is de stand van observator, waarlijk in observatie zijn vanuit de totaalheid van je mens-zijn. Observatie van denken, observatie van emoties, observatie van fysieke gesteldheid en observatie van het energetisch lichaam. Dit samen noemen mensen soms meditatie.

Waarnemen is erbij blijven in  het nu, in het lichaam(aarding), in het totale zijn wat zich aan je laat zien, waar je bij kunt.
Waarnemen is niet-handelen, terwijl het handeling of beweging in en om je heen niet uitsluit.

Waarnemen is oordeelvrij, zelfs in oordelen is het de waarnemer van dit oordelen.

De waarnemer is altijd aanwezig, ook al probeer je er nog zo hard(hart) bij weg te blijven.

Waarnemen brengt je in diepere verbinding met innerlijke en uiterlijke werelden, het staat open voor nieuwe niet gekende dieptes.

Waarnemen vraagt steeds de stap inwaarts te doen, totdat de innerlijke en uiterlijke wereld samenvallen.

Waarnemen brengt bewustzijn van het innerlijke landschap. Van daaruit zullen keuzes gemaakt worden voor wat voedend is en dat wat verstorend is, ombuigen en loslaten.

In waarneming ligt vrede, omdat het steeds uitnodigt dóór de wereld van oordeel en overtuiging te vallen naar de diepere waarheid in jou, totdat het stil wordt.

Door waarneming leer je steeds beter afgestemd keuzes te maken en trouw te leven aan je innerlijk zijn, je hogere/diepere waarheid.

Door je meer te verbinden met je waarnemer word je terughoudender in oordelen en reageren. Het nodigt uit tot bevragen, niet tot oordelen.

Waarnemen is oordeelvrij en vergroot je bewust-zijn.

Vanuit het leren innemen van de houding van innerlijk waarnemen groeit bewustzijn van het innerlijk landschap. Zo worden innerlijke delen aan het licht gebracht, in het licht uitgenodigd.