Vergeven en Ego

 

Vergeven kun je alleen het verleden.
Vergeven is wat ooit is gedaan (verleden), in jouw beleving, te herschrijven naar liefde. Jouw beleving van het verleden heeft jou ego gevormd. Jouw ego is dus jouw beeld van het verleden in nu geprojecteerd.

Dit is jouw (ego) gevangenis. Je kunt jezelf bevrijden door middel van vergeving uit deze gevangenis. Uiteindelijk is dus vergeving er om jezelf te bevrijden van je ego belaste verleden. Dit is het einde van illusie, je verhaal van schuld en pijn. Vergeven is het schoonwassen van je verleden. Daarin is het nodig aan te kijken wat er in nu nog met je meeloopt vanuit je verleden. Wat zich in je vast heeft gezet en jou gevangen houdt. Door dit aan te kijken, hier in te gaan, kan er ontspanning komen en het eerdere oordeel worden ontdaan, als je bereidt bent je ego(je verhaal) op te geven. Ik vergeef mij door anderen te vergeven, te bevrijden van schuld.
Zonder ego bestaat er geen schuld en geen vergeving. Daar word je één met wat is, met leven, met je open stroom. In een vergeven wereld, in bewust-‘Zijn’ is creatiekracht, die verbonden is met de Bron, met Eenheid, met het leven dat Go(e)d is. Het brengt je in Nu en schept een hele nieuwe werkelijkheid.