Transformatie en integratie

 

Alles is steeds in beweging. Het hele leven is een transformatieveld. Al deze beweging zorgt voor verandering, zorgt voor transformatie. Ook al denken we dat we controle hebben, zaken vast kunnen denken, er is altijd beweging. Van de ene staat van zijn (momentopname) naar een nieuwe staat van zijn. Hier op aarde gaat deze verandering langs polariteit. Polariteit bestaat uit tegendelen. Noord-Zuid, arm- rijk, dik- dun, gelukkig- ongelukkig enz. Aan alle tegendelen zitten op aards niveau ervaringen en (waarde)oordelen vast. Al deze belevingswaarden maken hoe we staan ten opzichte van de polariteit. Iedere waarde heeft zijn keerzijde waarlangs we onszelf ontmoeten, transformeren richting waarden als openheid, groei en waarheid. Dit is de weg vinden naar binnen waar we steeds meer licht en ruimte leren leven.
In dat leren is er sprake van een integratieproces. Het integratieproces geeft aan in hoeverre transformatie werkelijk heeft plaatsgevonden. Hebben we bewustzijn opgedaan, geleerd van onze oordelen en de veranderingen die zich als spiegel van ons innerlijk aan ons hebben laten zien? De stappen daarin lopen zijn: acceptatie van de nieuwe situatie, van de verandering. Daarna komt de verzoening waarin we weerstanden los hebben gelaten en herstel ervaren van de ‘verbroken eenheid’. Weerstanden vallen van ons af en gevoelens mogen worden gevoeld en gezien. Je leert begrijpen, doorzien waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan en vindt daarin vrede. Dit gaat verder dan rationeel of mentaal aanvaarden. Hierin wordt de open communicatie met je innerlijk bedoeld; gewaarworden, doorvoelen en daarin aanwezig blijven. Dit vergroot het bewust-Zijn. Dit brengt ons tot integratie. Hierin groei je in je persoonlijkheid en op zielsniveau. Je leert door zelfreflectie en zuivere observatie van je gevoel, gedachtes en je gedrag. Hoe meer je open staat voor deze stappen en fasen, hoe meer je bewust drager en creator wordt van je nieuwe licht. Steeds meer je bewust-Zijn gaat dragen en gaat uitstralen naar de wereld om je heen. We gaan daarmee steeds meer ons innerlijk licht dragen.