Wat – er – is

Deze site heeft de bedoeling om in 'Wat-er-is' te Zijn.
Zonder verandering aan te willen brengen, aan te kijken 'Wat-er-is'.
Vanuit deze openheid en dit 'ja' tegen het leven, 'ja' gedachte, 'ja' gevoel, 'ja' situatie, te kijken naar het Nu moment (met daarin verleden- en toekomstbeelden). Vanuit daar een volgende stap te zetten in het leven, in het 'Nu'.

'Wat-er-is' wil verbinden en verbreken, wil samenbrengen en terug voeren naar jezelf. Het wil een nieuwe mogelijkheid geven om te kijken naar de wereld, jezelf, het moment, de situatie. Daarin aanwezig zijn als creator, als zelfbepalend wezen, wat steeds meer zelf zijn eigen realiteit schept en daarin zijn innerlijke kracht leert waarderen en gebruiken.

'Wat-er-is' gebruikt modellen om te komen tot zelfonderzoek en eigenaarschap en schept hierin mogelijkheden om je te verrijken. Het wil gebruik maken van bronnen waarin deze energetische boodschap voelbaar wordt, waarin het wonder dat leven heet, voelbaar/beleefbaar/waarneembaar is. Waar herkenning en diepgang in aanraking leiden tot grotere openheid, en zo verworden tot bestendige waarden. 'Wat-er-is' is ontstaan vanuit mijn eigen behoefte aan evenwicht, aan leren, aan begrijpen en aan omarmen van het onbegrepene. Het is mijn poging om meer verbinding te krijgen met mijn diepere essentie en doel (voor zover dat bestaat) van het leven en mij te laten groeien langs woorden en beelden en langs ontmoetingen.

Ik hoop dat 'Wat-er-is' mag leiden tot groei en uitwisseling in jou.

In liefde, Antonius