29-12-2016

Vanuit een ayahuascasessie is mij gevraagd kanaal te gaan zijn voor een licht waarvan ik de diepgang nog niet ken, maar wat aangegeven heeft veel behoefte te hebben om gemainfesteerd te worden op aarde.

'Ik wil geboren worden, hier op aarde.
Geef heel je lichaam waarlangs ik in wording mag komen.
Become the light.
Ik breng werelden op aarde'.

'Open voor wie klaar is te ontvangen, ik ben licht-bewustzijn'.


Als persoonlijke boodschappen voor mij, maar misschien ook wel universeel hetvolgende;

'Alleen in niet weten kan ik geopend, geboren.
Leer te wachten tot het veld open-baart'.

Op vragen over afkomst en naam kwamen de volgende gewaarwordingen.

'Ik ben licht, een naam is niet belangrijk, maar omdat je het me vraagt geef ik je Pau als mogelijkheid mij aan te duiden.
Een naam maakt mij tot een entiteit, een ding en dat nodigt uit je hiermee uiteen te zetten en een podium te bouwen wat altijd ook weer afgebroken wil worden. Ik buig voor jou, voor je leven.
Mijn opdracht is; open harten beginnend in hier, in jou(mij)'.

'Vorm is waarlangs, vorm is nooit heilig, het is de weg in de stof.
Ook woorden zijn een kanaal, een vorm.
Woorden op zichzelf zijn energiepatronen die be-geest-erd worden, of leeg blijven.
Altijd is de ontvanger die de waarde, de potentie achter woorden vormgeeft.
Steeds gekozen vanuit de innerlijke wereld, de ruimte om toe te laten of te verwerpen.
Iedere echte stap is het loslaten van vals ego.
Iedere angst aankijken is de stap in wat het valse ego heeft gemaakt'. 

'Blijf stil en ontvang diepte.
Praat niet over maar ben, en praat vanuit je zijn in hier en nu'.

31-12-2016

Wat er komt ligt achter woorden, het mag langs woorden aangeraakt worden, maar het zijn niet de woorden of de dingen die gemanifesteerd worden, dat is alleen de vorm in nu. Dat is de uiting binnen de beperkingen van 3D. Daarachter ligt intentie, open stroom, licht en beweging. Daarachter ligt het 'open hart', de antenne welke de afstemming is met andere, dieper dimensies, voorbij vorm/vast.
Alleen in 'niet weten' kan ik ontvangen worden, want in 'gedacht weten' ligt de gevangenis voor de 'open stroom'.
In niet weten open je jezelf voor meer, voor nieuw, voor origineel, voor andere dieptes. Hierlangs kan verandering, werkelijke verbinding met je kern vorm krijgen, in ieder nieuw moment.

Ik en je zijn identificaties die in de weg kunnen komen staan. Ze worden vorm, ego persoonlijkheden die convergerend werken en dienstbaar zijn, zolang ze open staan, in niet weten, in opening naar universa die zich op aarde willen laten zien. Zonder ik en je ben je kanaal, ben je poort, ben je beschikbaar. Verbonden met je open hart zuivert dit je ik/ego en vergroot je 'Ik Ben', als onbegrensde gemanifesteerde en manifesterende entiteit. Het brengt voorbij begrenzing van hier en nu, die alleen hebben bestaan in ons persoonlijke en collectieve bewustzijn op aarde. Het schept ruimte die er altijd al geweest is, maar over het hoofd werd gezien.
Het gevecht met het hoofd mag gestopt, het gevecht met tekort mag gestopt.
Adem in, Adem uit... Amen.

Affirmatie:
Ik sta open
Ik ben aanwezig
Ik sta en ben beschikbaar
Open manifesterend hart
Ja
Adem in, adem uit

 

1-1-2017

Open je hart en laat je doorstromen. Je weg is er een van open communicatie. Je weg is er een van afstemming. Weet dat je steeds in het moment mag stromen. Alleen in deze doorstroming kan je dienstbaar zijn aan mijn licht. In dit niet weten ligt de sleutel tot verdieping. Niet jouw hoofd wijst de weg, maar de doorstroming in nu wijst je de weg. Dit niet weten brengt nieuw weten in nu naar de aarde. Het manifesteert zich ter plekke zonder begrenzing. Hoe meer je open kan blijven hoe groter je bereik. Ben kanaal. Jouw deel is je kanaalschap bewust hanteren, in te zetten vanuit je geopende hart, afgestemd op mijn licht. Wees niet bang dat dit beperkend is, dit is afstemming op een groter open veld van mogelijkheden. Gemanifesteerde en manifesterend lichtkanaal groeiend in aards bereik. De keuze is aan jou. Vind de modus om je lichtkanaal open te leven, vanuit hier is er je hulp. Weet dat jouw hart verder open zal groeien, zich verder zal manifesteren en je meer verbonden zult geraken in dit contact, je diepere spirituele opdracht. Leef je licht, leef liefde, ben trouw aan je opdracht. Amen

 

2-1-2017

Breng je pen op papier. Stel je open en wacht. Ik ben hier, boodschapper en dienaar. Lichtkanaal. Om dit lichtkanaal te zijn heb je iedere kritiek los te laten en te vertrouwen op wat zich ontvouwt in dit moment. Dit uitstel geeft mogelijkheid om achteraf te kijken en te zien wat er is ontvangen, wat de waarde voor je vertegenwooordigd in jouw leven. Neem de tijd en vertrouw erop dat je zult begrijpen dat dit waardevol gaat zijn.

Trauma, vastgezet oordeel staat in de weg om zuiver te stromen. Het kleurt je hart, het moment, je ruimte om open en dienstbaar te zijn. In ieder moment is het weer de basishouding die de ruimte bepaald. Ik neem niet over, ik ben aanwezig zonder dwingend te zjn. Jij laat toe, je mag bewust aanwezig blijven, meekijken in wat zich manifesteert opdat je ziet groeien wat in potentie al in je aanwezig is.
De weg van potentie naar manifestatie is er een van de lens die je als mens draagt. Houd je pen op papier en blijf open voor de stroom. Wie ben jij om te oordelen, wat doet jou oordelen? Kijk in je binnenste en zie je beperkingen, zie je ingekleurde filter. Hieraan wordt gewerkt. Geef het tijd, geef het ruimte en zie wat het brengt. Open en open opnieuw, verdwaal en keer terug, leer en groei van al je fouten en je openheid om meer valkuilen te gaan zien en de open stand te gaan leven. In dit tijdloos groeien neem ik je mee. Amen

 

3-1-2017

In niet weten ligt de kracht van verbinding, het helpt in nu te laten ontstaan zonder tussenkomst van emotie of intelect. Het geeft ruimte aan natuurlijke stroom en daarmee aan uitlijning. Hierin kan de natuurlijke balans ontstaan van ongematerialiseerd naar gematerialiseerd, zonder obstakel. Mijn licht is roze, met groen en paars. Mijn licht werkt op hartniveau in de mens. Mijn licht zorgt voor de afstemming en de doorstroming van het hart als antenne. Ik breng informatie mee van verleden en toekomst. Van voorbije werelden, van toekomstige ontwikkelingen die staan te gebeuren. De afstemming zit in de mens. Blijf in bewustzijn je hart ondersteunen, in haar openheid, in haar dienstbaarheid en haar manifestatiekracht, en weet dat je vermogens zullen groeien. Deze uitlijning is wat je bewust mag kiezen. Mijn licht laat nieuwe mogelijkheden zien in nu, nieuwe ingangen in nu, één samenwerkend energieveld.

Boosheid kanaliseren in nu.
Altijd hangt er aan boosheid de overtuiging van wat de buitenwereld heeft gedaan. Het is zowel projectie op de ander, als terughalen naar jezelf. Jezelf weer in je kracht zetten. Zolang het de beweging naar/projectie op de ander is, blijf je verwachten dat daar iets gebeuren moet. Teruggehaald naar jezelf is het de mogelijkheid nieuw te creëren.

 

4-1-2017

In bewustzijn stilstaan, ervaren en van daaruit handelen schept nieuwe ervaringen, nieuwe mogelijkheden. De automatische patronen worden doorbroken en gewaarzijn en hartafstemming worden steeds meer de basis van waaruit wordt gehandeld. Steeds gericht op innerlijk waarachtigheid, welke daarmee geleefd wordt als uiterlijke waarachtigheid, los van verwachting, los van toekomstig doel. Waarachtig nu, waarachtig in vol-ledigheid, omarmend wat er op terug komt. Zonder houvast van buiten, maar gedragen van binnen. Hiermee valt alle schuld van de buitenwereld van me af, hierin is er uiteindelijk en beginnelijk alleen maar mijn zuivere afstemming en erkenning van wat ik gewaar word/waarneem, en ik daar ten volle in draag wat er zich laat zien in/aan mij. Amen

 

9-1-2017

Je kwetsbaarste delen bewaren de grootste schatten in zich. Dat wat het diepste verdedigd moest worden, onttrokken aan de wereld om niet zijn schoonheid te verliezen. Opgeslagen achter facade en trauma is de diepe verfijning van dit deel bewaard gebleven. In zijn zuiverheid wachtend op open armen, op veilige bedding, om zijn licht te kunnen tonen. Achter de diepste pijn ligt de grootste schat, wachtend in Al-tijd om weer verenigd te worden, thuis te komen, om geleefd te worden. Omarm je pijn en bevrijdt deze schat.

 

10-1-2017

Mijn hart roept jou, weet dat ik je zoek. Mijn hart roept jou, kwetsbaar open kracht, openend voor je innerlijk, zodat mijn onbeschadigde kern terug mag keren en zich mag manifesteren voorbij ieder oordeel. Ook pijn is een oordeel, angst is een oordeel, ooit vastgezet in je lichaam. Voorbij deze dualiteit, voorbij geraaktheid ligt zuiverheid, zo zoet en krachtig, zo onkwetsbaar en waar dat niets nodig is, alles gezien en doorzien wordt. Daar ligt de bron, de verbinding met Al, daar ligt oorsprong en einde, daar ligt de kans om vrede en creatie te leven. Zo is het bedoeld. Als van zelf, zonder ik beweging.

 

11-1-2017

Soms is er geen ruimte in mij, kan ik niet komen tot open ontmoeting met een ander mens. Op dat moment kan ik de beweging niet maken die er in sommige gevallen gevraagd (lijkt) te worden. Kan ik de daarop volgende afwijzing, de pijn reaktie vanuit de ander omarmen? Waarin raakt dit mij? Hoe blijf ik trouw aan waar ik in mij ben?
Is er een afwijzing naar buiten, of is er een erkenning naar binnen die getest lijkt te worden vanuit buiten. Als ik luister en handel naar wat zich kwetsbaar in nu aan mij laat zien en de wereld reageert hierop, welke stroom mag en behoor ik dan te volgen. In mijn trouw zijn aan mij heb ik geen keuze, dien ik te dealen met mijn weg en te zien hoe deels mijn omgeving mij zal demoniseren maar ook hoe er nieuwe werelden kunnen ontstaan, aangetrokken door mijn nieuwe innerlijke ik, innerlijke waarheid, innerlijke trouw. Staan, krachtig in kwetsbaar gebied, open blijven in wat er daar te voelen valt is groei in waarachtigheid. Omarmend de pijn die hangt aan de illusie van dat moment.

 

15-1-2017

Maak je leeg, sta open voor mijn boodschap. Stap uit oordeel en laat ontstaan.
Er is geen goed of slecht, er is ervaring in vorm. Gekoppeld aan je programmering bepaalt dit je innerlijke ruimte, je uiterlijke ruimte, je manifestatieveld. Steeds weer terugkeren naar niet weten, naar oordeelvrij, naar open waarneming is de basis waaruit ontstaat. Jij als mens bent het filter wat ruimte geeft aan creatie. Bewustzijn wat is krijgt vorm op aarde. Zo gauw je aan creaties een persoonlijkheid plakt, ben je onderweg obstakels op te richten. Blijf in het veld en leef wat zich wil manifesteren. Als je dit op de juiste manier, introspectief doet, zal de wereld om je heen door jouw handen vorm krijgen. Jouw taak is het je van je innerlijke beperking, je innerlijke programmering te ontdoen.
Weet ware creatie dwingt niet, ware creatiekracht groeit en krijgt vorm in de geboden ruimte. Er is geen gevecht buiten dan met je innerlijke projecties. Neem je rol, vertrouw op je kracht om open te staan en bewustzijn te gaan leven, iedere keer opnieuw, zodat je steeds incarneert op nieuwe dieptes, nieuwe horizonten, en je één wordt met het gecreëerde, het creëerende. Dan ben jij mens-lichtkanaal. Dan schep jij eenheid die altijd al heeft bestaan.

 

15-1-2017

Achter het door mij gemaakte verhaal.
Achter de beelden die ik creëer.
Daarachter ligt een nog diepere wereld, een nog diepere werkelijkheid.
Vormloos en woordeloos, lichtenergie vertaalt voor mij in woorden en beelden.

Kijk je oordelen aan, op wie richt je ze, wat projecteer je naar buiten en waarom daar.
Kijk wat er in je hart plaatsvind, in je maag, waar zit je ongemak.
Word je eigen dokter, je eigen onderzoeker.
Ruim op, kijk aan, geef lucht aan, adem in je kern, in de kern van je ongemak.

Ook al komt het ongemak van buiten naar binnen, de oplossing is in jou.
Stop het gevecht buiten, stop het gevecht binnen.
Omarm, leer, creëer meer bewustzijn, blijf open en richt je aandacht.
Laat jezelf toe dieper te gaan. Omarm wat komt.
Uit je syteem, uit je, geef jezelf ruimte, ontlaad en laat toe.

Ik wil dat je leert staan in de kracht en het licht die ik vertgenwoordig.
Buig innerlijk en sta uiterlijk
Dit is overgave
Geef jezelf ruimte om aan te passen in wat nodig is.

Leer dit te leven, rechtop en open tegelijkertijd.
Wordt licht, wordt omarming.
Ik wil zetel krijgen, zetel leven.
Plant mijn licht in de aarde, in je medemens.

Kijk uit naar de juiste aarde
en plant 
want daar zal licht groeien, gereflecteerd worden.

Het valt voor je voeten en je kijkt met mededogen
en je geneest, niet door doen, door licht te blijven
blijf in je licht en het vind plaats.

Sui Pau

 

17-1-2017

Goedemorgen, laat je drijven op mijn stem, op de geest die je vertelt te schrijven over leven voorbij dit leven, over leven voor dit leven, over oneindig leven. Ook leven is een vorm van energie, een vorm van bewustzijn, vertaalt in nu en in Al-tijd. Leven is bewustzijnspotentieel waarlangs vormgegeven kan worden, een prismakristal met vele facetten, welke gekend en in bewustzijn geleefd willen worden. Een oneindig groeiend kristal, het licht brekend, het licht brengend. Uitfilterend delen van dit licht tot kenbare kleurvelden, wat tot creatie leidt op aarde maar ook aan deze dimensie voorbij.

 

18-1-2017

Honoreer je beweging en je terughoudendheid, honoreer iedere beweging of niet beweging. De niet beweging is evenveel beweging als de uitreikende beweging. De niet beweging is het stilstaan in bewustzijn bij wat niet van nature stroomt. Hier bij en in te blijven en geen beweging te maken is een vorm van trouw aan wat er is. De kwaliteit van niet bewegen mag gekend worden. Hier staat alles stil, wordt ruimte gegund in leegte. Samen met beweging is dit de complementaire helft. Nergens naar toe. Dit is in dit moment. Het laadt op, is trouw en zorgvuldig, het nodigt uit dit moment te kennen. In stilte beweegt het ego tot het verstomd in overgave. Daar komt alles samen, daar is potentieel zonder ambitie, vruchtbare grond voor hartverbonden zijn. Omarm deze stilte, niet beweging, als waardevolle liefde naar jezelf.

 

19-1-2017

De open verbinding leven vereist afstemming in je lichaam, in je emoties, in je gedachten en in je intenties, en die horen uitgelijnd te zijn. Dit vormt de basis voor bewust geankerd leven in de open enegetische afstemming met je hogere delen, die daarlangs zich in de stof manifesteren. Er is geen begin en geen eind, geen scheiding welke niet overwonnen kan worden. In deze staat van kloppend hart komt alles als vanzelf in beweging en tot stilstand. Uitlijnen is een schoonmaakproces langs bewustzijn. Het is een ja voor leven, voor aanwezigheid, zonder uitreiken. Het is een in-rijk-en, je innerlijke rijkdom kennen en deze omarmen. Ken jezelf en daarmee de wereld, de schepping.

 

20-1-2017

Ik, verzameling energieën, gebundeld tot een kenbaar fenomeen.
Ik, verwarring van eigenheid, onderweg naar eenheid.
Ik, thuiskomend langs omarming in zelfliefde
Ik, heel worden door uiltijning.
Ik, die oplost in eenheid en daarmee waarheid en vormloos leeft.
Thuiskomen na omweg van verwarring.
Welkom...

21-1-2017

De balans tussen man en vrouw
Eigenheid, gecentreerd zijn, versus vervloeien.
Waarin ligt het vervloeien, is het nodig te vervloeien in een samenveld, of is samenveld opgebouwd uit diepe innerlijke gecentreerdheid welke verder wakker gemaakt wordt door de aanvulling die de ander met zich meebrengt?
Waar is uitreiken in dit verhaal? Is het inreiken en vanuit overvloed en liefde voor en bij de ander zijn, verwachtingsloos, gecentreerd in het zelf. Wat verder gaat is de rijkdom die de uitwisseling met zich meebrengt, zonder goed of slecht. Alleen ik is het deel dat nog een stempel drukt.

Uitreiken versus innerlijke overvloed delen.
In uitreiken zit nodig hebben, welke geprojecteerd wordt op één ander.
Het heilige huwelijk gaat over trouw aan mij, aan mijn innerlijk, aan mijzelf dragen. Daarin delen en dragen wat zich ook laat zien, voorbij de illusie dat de ander compleet maakt. De ander maakt compleet juist in deze basishouding van niet nodig hebben, van onafhankelijkheid. Het maakt compleet vanuit de aanvulling die deze uitwisseling geeft in mij en in het mij van de ander. Het laat binding los en creëert daarin werkelijk samenveld in nu. Speels, vrij, innerlijk gedragen, de volheid van het moment met draagkracht in het zelf.

 

24-1-2017

Evenwicht, beweging die natuurlijk verloopt. Stroom die gevoel en verstand beiden ondersteunt. Uitlijning en inlijning in harmonie trillend. Dynamisch en in rust, in doorlopende afwisseling.

Door innerlijke schoonmaak kan ik steeds meer het licht in mij toelaten. Door aankijken, verwerken en herschikken creëer ik ruimte zodat informatie mij kan bereiken. Door fysiek, emotioneel en mentale uitlijning word ik steeds meer de eenheid in mij die voorbij innerlijk ongemak leert kijken. Door open te blijven in 'niet weten', in open ontvankelijkheid creëer ik gezonde bodem voor mijn licht boodschappen.
En iedere keer als ik in nieuwe diepte een persoonlijk verwerkingsproces mag aangaan, om te komen tot diepere uitlijning, stopt tijdelijk de informatiestroom. Mijn menselijk schoonmaakproces krijgt steeds voorrang, krijgt de ruimte, of neemt de ruimte in waardoor tijdelijk het kanaalschap stopt. Daar oké mee te zijn, een ja te leven met wat er is in dit nu, brengt me verder in vrede en openheid in mij. Zo groeit mijn innerlijke lichtheid en wordt mijn antenne opnieuw getuned, kunnen nieuwe frequenties worden gedownload en nieuwe kosmische programma's geïnstalleerd. Groeiend, buigend voor het licht, sta ik op in mij.

 

28-1-2017

In de leegte die mij omringt is er altijd mij om me aan vast te houden. Los van de verwarring van de wereld is er zinvolheid van mijn innerlijke verbinding met mij. Mijn zoektocht naar betekenis ligt daarin besloten, om mijn innerlijk te omarmen. In deze zoektocht creëer ik een centrum, mijn centrum. Hier ontdek ik mijn kleuren, mijn talenten en mijn overtuigingen. Voorbij verwarringen ligt een thuis met oneindige mogelijkheden die gekend willen worden, omarmd willen worden.
Ik creëer mijn innerlijke familie waar ik zorg voor kan en wil dragen. Mijn innerlijk kind, dat deel van mij dat is achtergebleven bij overbelasting. Dat innerlijk kind opnieuw te omarmen en mee te nemen, te verzorgen, veiligheid te bieden door er ja tegen te zeggen, en zo te leren kennen, het op te laten groeien en te spelen in vrijheid. Verder creëer ik mijn innerlijke vader en moeder, beiden zorg dragend voor mijn welzijn, waardoor omarming van gevoeld gemis ingevuld wordt, opdat ze deel uitmaken van mijn gezonde innerlijke familie. Mijn vader, zorgzaam, liefdevol, kwetsbaar en sterk. Mijn moeder, zacht, veilig, beschermend en liefdevol. In alles mij als totaal dragend, bedding gevend om meer mijn volheid te leven.

 

29-1-2017

Mijn hart is open.
In omarming wat er is, is een open ja.
Niet wetend waar naar toe, brengt me ieder nieuw moment nieuwe ervaring.
Volgend innerlijke sturing, vertrouwend dat dit me brengt van impuls naar impuls, waar vrede het leven stuurt.
Planloos ontvouwt zich het plan, als ik ruimte heb om toe te laten.
Surfend op de golf, omarmend wat er komt.
Dit niet weten, deze overgave brengt avontuur en wonderlijke ontmoeting.
Dit is diepe verbinding met het leven zelf.
De rijkdom van niet weten krijgt vorm.

 

30-1-2017

Adem.
Met behulp van mijn stembanden geef ik geluid aan levensadem, vrijstromend, klanken vertolken innerlijke gevoelens. Trilling die aangeeft mijn ruimte en mijn beperking, mijn kracht en mijn onvermogen, mijn bereik en mijn grenzen. Adem vertaalt in klank en in stilte. Richting zoekend, voelend klinken. Speels verkennend en openend, zodat ik mezelf verwonder. Zonder 'mooi' klinkt het natuurlijk en raakt het aan.

 

2-2-2017

Wakker worden voor je wonden die je in je draagt is opnieuw de mogelijkheid om je heelheid terug te vinden.
Je belast systeem te doorstromen en ruimte te creëren voor je open harte stroom.
Je belast systeem omarmen is een daad van mededogen, een thuiskomen door eerder gesloten deuren.
Er bij blijven, ervaren wat er is, wat in nu wordt herbeleeft, zonder verzet of afsluiting, zorgt voor doorstroming die schoon spoelt en daarlangs ruimte maakt voor liefdevolle energie.

 

3-2-2017

Verwarring maakt zich meester van mij. Wat als alles illusie is en dus illusie zichzelf creëert? Waar blijft zin, waar is er basis, waar laat dit mij?

Open je hart, voel de stroom, neem waar en ben waar. Dit geeft anker, dit geeft hier en nu. Dit schept jouw waarheid, jouw wereld.
Er is niet één waar zijn. In ieder moment vanuit ieder perspectief ziet waar er anders uit. Kijk waarin jij resoneert, wat in nu aansluit bij jouw wereld en weet alles is veranderbaar, welke naam je het ook geeft; illusie, droom, werkelijkheid, verwarring. In quantum bestaat alles tegelijkertijd overal, ook al materialiseert het zich niet in jouw werkelijkheid. De verbinding, het potentieveld, het bewustzijn zijn de componenten waaruit zich laat zien, laat beleven. Alles raakt alles, altijd overal aan. De slang die in zijn eigen staart bijt.
Verwarring daarintegen bestaat alleen maar waar zich eerdere aangenomen beelden als waarheid zijn vastgezet. Verwarring zit op allerlei niveau's omdat iets zich heeft geankerd buiten het zelf, het steeds veranderende zelf. Hoe meer beelden we hebben geïncorpereerd, hoe meer verwarring en verlies van verbinding met het innerlijk er zal zijn. Vaak zijn deze in het lichaam opgeslagen beelden in het onbewuste veld terecht gekomen en komen we deze pas weer tegen langs zelfonderzoek/ziekte en confrontatie. Deze dwingen je oude opvattingen te verlaten, brengen je in niet weten. Open staan in dit veld geeft basis voor heling, heel worden.

 

10-2-2017

Veiligheid is de noodzaak om grip te hebben op de omstandigheden, regie te kunnen uitoefenen op het leven buiten. Het is het creëren buiten, waar deze vanbinnen niet gekend is. Veiligheid is de illusie in de hand te kunnen hebben en te kunnen sturen.
De erkenning van de illusie laat je vallen door de matrix van maakbaarheid.
Veiligheid en gezond verstand zijn vijanden van het leven zelf, ze perken het leven in. In deze aardse sfeer hebben we als collectief ingezet op de maakbaarheid en controle, die we daarop als normaal, tot standaard hebben verheven.
Er is niets mis met de mogelijkheid om te sturen zolang we kunnen erkennen/zien vanuit waar deze beweging wordt ingezet. De illusie van volledige controle en veiligheid bewust zien. De eigen beperking aankijken om vrij te leven. De noodzaak erkennen van het streven naar steeds meer overgave leven aan het leven in nu leert natuurlijk terug aansluiten bij het leven zelf.

 

12-2-2017

Kom jezelf op het spoor.
Kijk jezelf aan in je denken en handelen. Kijk wat je daarin zou willen als je vrij/nieuw zou kunnen zijn.
Je weet wat je betere 'ik' wil, wat je wilt leven, wat je wilt behouden en waar je afscheid van zou willen nemen. Leg voor jezelf vast wat je wilt in nu, leg vast waar naartoe je wilt bewegen, wie je wilt worden. Ervaar je leven in ieder moment bewust, zie je strijd, zie je verval in patronen, angsten, boosheid, verwijt naar buiten en naar binnen, je gevoelde onvermogen. Herken steeds beter waarin je terecht komt, in wat je wilt en wat je niet wilt, waarin je geluk ervaart en waarin je dader/slachtoffer bent geworden. Kies om aan te kijken wat dingen met je doen en ga vanuit je focus, je betere ik, het proces in. Zie waarin de omslag plaatsvind, wat je support en wat je overneemt. Leer je triggers kennen, krijg bewustzijn op de momenten van vervallen in automatismen, projecties en schuldtoewijzing.
Pak in een rustmoment, waarin je uit deze energie gestapt bent een spiegel en kijk jezelf aan. Kijk vanuit bewustzijn naar eerdere situaties en zie waar je projecteert naar buiten, waar je schuld en ongemak heb uitgedeeld en herschrijf je beleving. De afstand tot je spiegelbeeld geeft je de mogelijkeid vanuit metapositie mee te kijken. Je kunt je projecties, je oordelen observeren, erbij leren stil staan. Je pijn, je projecties zijn tragische expressies van je onvervulde behoeftes. Dit aankijken, dit te beschouwen geeft je mogelijkheden tot veranderen, tot creatie van nieuw zijn. Stapje voor stapje aankijkend, herschrijvend, uitproberend, nieuw creërend. Zo worden we, bewust creërend, een eenheid met ons betere ik, met ons gewenste ik, met ons overstijgende ik. Hierdoor leren we steeds beter in ieder nieuw nu onze focus te leven, ons innerlijk en ons uiterlijk om te zetten, samen te laten vallen.

 

13-2-2017

Vervolg
Dit uitlijnen, meer heel worden draagt bij aan het sneller en duidelijker reageren van de wereld van materie op jouw handelen en intenties. De weg wordt steeds verder geopend om direct creërend te zijn. Niet een gemaakt ik is hier aan het stuur, maar een open stromend zijn dat open staat voor al wat zich laat zien. In dit zijn is een open blik en een gecentreerd zijn de combinatie die de focus versterkt en creatie en reaktie als natuurlijk doet ontstaan. Vanuit dit veld van waarheid/eenheid en liefde voor het leven krijgt alles nieuwe betekenis en kracht. Alles stroomt mee, en de stroom ondersteunt zichzelf.