Weg naar binnen


Ik wil bijven bij de weg naar binnen
Alleen in de weg naar binnen kom ik in mijn innerlijk universum
en door dit te kennen, ken ik alle andere unversa
ik kan al het nieuwe daaruit in mij ontvangen
weten wie 'ik Ben', daarin woont mijn 'ik Ben',
nooit in strijd, want in 'ik Ben' bestaat geen dualiteit
Rijk in mij, mijn rijk, mijn rijkdom
koning, kind, man en vrouw, energetisch wezen, God in mij
Ik creator van mijn ontvangen zijn, uitdijend, verdiepend,
het wonder aanvaardend, het wonder levend.