Stilte


Leef stilte en alle oordelen vallen weg.
Leef stilte en ik ontmoet essentie.
Leef stilte en ik bent steeds in gebed (ingebed).

Verbondenheid met stilte is de verbondenheid met het leven in zijn afgepelde vorm.
Verbondenheid met stilte is het opgeven van mijn verstopplekjes van mezelf tegen mezelf.

In stilte zoekt waarheid me op.
Alle afleiding wordt door stilte ontdaan tot zijn essentie
In stilte wordt alle dualiteit teruggebracht tot één.

Door me te uiten kan stilte naar me toekomen.
Laat stukken uit me komen in het licht en ze verworden tot licht en waarheid,
als ik ze laat zijn voor wat ze zijn.

Uiten is het reinigen van mijn innerlijk systeem, laat uit me komen om te kunnen verinnerlijken.

Ik zie er naar uit à zo kan ik mijn eigen valkuilen leren dichten.