Mens


Hoe wil je dat ik naar je kijk als slachtoffer of als heel?
Ik hoor je verhaal en dat je je soms slachtoffer voelt, en ik weet dat je heel bent,
en dat je verward bent door je interpretaties.
Steeds meer me aangesloten weten op mijn innerlijke stroom.
ontmoetend alle overtuigingen in betrekkelijk gemak, zonder me af te wenden,
mijn innerlijk zichzelf uit horen spreken in lagen, waar ik ben,
steeds uit ander lagen kijkend, die ieder deel van de eenheid zijn, in diepte variërend.
Niks doen, geen verandering willen bewerkstelligen, alleen maar landen in wat er is,
bevragend, uitnodigend vanuit de wens te willen leren kennen,zien en bezien,
achter en door de oppervlakte kijkend, reikend in de diepte van mezelf